• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Begeleiding

Bij exceptionele transporten kan het zijn dat begeleiding een van de voorwaarden is, die in de ontheffing vermeld wordt. Hiervoor hebben we de beschikking over een voertuig, zie TRANSPORT – begeleidingsbus. Deze wordt bestuurd door een gecertificeerde begeleider.

Hoe in Nederland de begeleiding wordt voorgeschreven is te vinden op de website van de RDW - ontheffingen – Transportbegeleiding, waarbij onderscheid gemaakt wordt voor de autowegen en het onderliggende wegennet.

In het buitenland gelden weer andere regels en voorschriften en deze zijn per land verschillend.
Hiervoor kunt u het beste contact met ons opnemen.