• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nederland

In Nederland kent men voor het vervoer van ondeelbare lading die de wettelijke maten overschrijdt een tweetal ontheffingen:
een jaarontheffingen of een incidentele ontheffing.

Voor de wettelijke maten voor bedrijfsvoertuigen verwijzen wij U naar www.rdw.nl.

Komt men boven deze maten, dan is een ontheffing noodzakelijk.

Jaarontheffing voor trekker oplegger met ondeelbare lading:
Mogelijk tot lengte van 27.50 m, breedte 3,5 m., hoogte 4.25 m., gewicht tot 100.000 kg.,
alles afhankelijk van voertuigkenmerken.
De toegestane wegen zijn te raadplegen op de digitale wegenkaart ontheffingen (DWO) , men moet de toegestane route kunnen tonen door een geprinte versie of op een mobiel apparaat, tijdens het transport.

Incidentele ontheffingen:
Indien de jaarontheffing niet voldoende is, kan men een incidentele ontheffing aanvragen.
De te gebruiken combinatie moet voldoen aan de voorschriften die het transport vereist.
Hierbij kan het nodig zijn dat er een speciaal document overlegd moet worden, waarin staat in hoeverre de combinatie af mag wijken van de wettelijke maten en gewichten

De aanvragen moeten online aangevraagd worden, waarvoor men in het bezit moet zijn van een gewaarmerkt certificaat.
Bedrijven welke niet beschikken over een dergelijk certificaat kunnen ons bedrijf verzoeken de aanvrage te verzorgen. Hiervoor is een duidelijk omschrijving van het voertuig en de lading noodzakelijk.
Aanvraagtijd ca 5 werkdagen, bij gewichten boven 100.000 kg 15 werkdagen.

Begeleiding:
Volgens ontheffingen