• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ontheffingen

Op het gebied van ontheffingen is ‘één Europa‘ nog ver te zoeken.
Elk land kent zijn eigen procedures voor aanvragen van ontheffingen. Ook de voorschriften zijn niet met elkaar te vergelijken. Zeker ook met de berekening van het laadvermogen is het nog een hele puzzel.
Daarom is er geen eenduidige omschrijving te geven. Ook worden er dikwijls wijzigingen doorgevoerd, waarvan de transportbedrijven niet op de hoogte worden gesteld.

Ontheffingen worden toegestaan voor 1 lading, dus voor bijlading, die wel op de combinatie zou passen, wordt geen ontheffing verleend.
In sommige landen is het mogelijk bijlading mee te nemen, als hierdoor het wettelijk toegestane gewicht in dat land niet overschreden wordt.
Soms is het ook toegestaan een gedemonteerd deel mee te nemen b.v. Loader met losse bak.

Ook de tijd, welke men nodig heeft om een vergunning te verlenen, is erg verschillend.

Bovendien geldt in bepaalde landen nog een extra bewijs dat de auto/oplegger geschikt is voor exceptioneel transport, dus is een kenteken alleen niet voldoende. Een eerste aanzet is gemaakt met het zogenaamde ‘Sert’- document, doch niet alle landen accepteren dit.

Een globaal overzicht vindt u hiernaast in onze bijlagen per land.