• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Voorwaarden

Van den Heuvel Speciaaltransporten B.V.:
Voor binnenlandse vrachten: AVC
Voor buitenlandse vrachten: CMR
Voor grensoverschrijdende vrachten: CMR 
Indien exceptioneel- transport: langs bovengenoemde voorwaarden : AVET

Voor diensten: Geen voorwaarden en geen aansprakelijkheid
Voor ontheffing-aanvragen: Geen voorwaarden en geen aansprakelijkheid

Van den Heuvel Op- en Overslag B.V.:
Verhuur van machines: Huurvoorwaarden van Van den Heuvel Op- en Overslag B.V.
zoals gedeponeerd bij de KVK Eindhoven onder nummer:170 469 47

Opslag en Overslag : LSV 2014.
Huur bedrijfsruimte: LSV 2014

Alle voorwaarden kunnen voor de transactie opgevraagd of gedownload worden.
Na de transactie wordt aangenomen dat men bekend is met de inhoud van de voorwaarden .